اخبار کانون: جلسه هم‌اندیشی در رابطه با موضوعات و مشکلات تولید در بازار سرمایه