نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مادر (هلدینگ) در شورای اطلاع‌رسانی بازارسرمایه تعیین شدند