جلسه مدیران و فعالان ارشد بازار سرمایه با دکتر دژپسند، به همت کانون