تحلیل برتر (بررسی صنعت ذغال‌سنگ با نگاهی به سودآوری آینده شرکت‌های گروه)