کاندیداتوری در هیئت‌مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران