اخبار مرتبط با کانون: پذیره‌نویسی «موج» از فردا آغاز می شود