هم‌اندیشی مدیران عامل شرکت‌های تامین سرمایه و گروه خدمات بازار سرمایه با حضورمعاون سازمان بورس و اوراق بهادار