وبینار "چالش‌های ارزش‌گذاری شرکتها در فرایند خصوصی‌سازی"