تحلیل برتر (پیش‌بینی وضعیت بازار سهام در کوتاه‌مدت و میان‌مدت)